Ofte vil vi gerne regne ud hvad der kommer til at ske, når vi står overfor et valg; hvis jeg gør sådan, så bliver det sådan og så kan jeg gøre sådan og derefter sådan, og sådan og sådan….

MEN NEJ!

Du kan træffe et valg, tage en beslutning, gøre 1 ting, derfra ved du reelt ikke hvad der kommer til at ske…Du kan sagtens ønske, tro, være overbevist om at så sker der ditten, dutten, datten… MEN det er først, når du gør den ene ting, siger den ene ting, træffer beslutningen, tager et valg at du derefter opdager, hvad der faktisk sker…Måske er det som du troede, måske er det ikke ?!. Du ved det IKKE- du kan IKKE regne det ud!

Tag et skridt – når du har taget det, så kan de næste 9 skridt ændre sig i en retning du ikke havde forudset, du kan ikke havde regnet ud.

Når vi forsøger at regne ud, så kan det medfører at vi begrænser os selv, i værste fald kan det resulterer i at vi undlader at handle, idet vi frygter for, hvad der der sker efter 6-7-8 skridt…

Eller vi tænker; det bliver jo alligevel ikke, som jeg gerne vil have det, så kan jeg lige så godt lade være.

Men hvad nu hvis det du ønskede faktisk kom til at ske. At det du troede var umuligt, pludseligt blev muligt, fordi du kun tog det første skridt hen imod det, og ikke lod dig begrænse…