Et ægtepar havde begge signifikans som deres vigtigste behov. De havde begge et behov for at føle sig særlige. Men de var ikke lykkelige sammen… for deres behov blev ikke opfyldt.

Konen var træt af manden, og hun irettesatte ham ofte, for alt det han ikke gjorde. Manden var træt af konen, fordi hun altid skældte ham ud. Derfor søgte han hjemmefra. Han gad ikke høre på hendes brok. Tilbage stod de begge med en følelse af at deres partner ikke så dem som den ener, de gerne ville være. Konen fordi manden aldrig var hjemme. Når han ikke var det, tolkede hun det til, at hun ikke var vigtigt for ham. Manden stod med samme følelse, fordi hun altid påpegede hans fejl og mangler, så derfor havde han ikke en særlige betydning for hende.

Kender du dit primære behov? Det du først pejler efter for at finde balance i dit liv? Kender du din partners primære behov? Når vi kender til egne og andres behov, bliver det meget lettere at kommunikere og rumme andre. At pejle efter det der skaber balance i vores liv. Hvornår vi oplever denne balance, er forskelligt fra person til person, men alle mennesker vil søge efter at de 6 menneskelige behov dækkes i større eller mindre grad.

De 6 menneskelige behov er; 

Vished; at du kender dagen, ved hvad der skal ske, en hvis forudsigelighed, tryghed, sikkerhed og stabilitet. Hvis alt bliver FORforudsigeligt trækker du mod variation

Variation; at der overraskelser, udfordringer og en grad af uforudsigelighed i din hverdag. Bliver de FOR meget skaber det frygt og FOR lidt skaber det kedsomhed.

Signifikans; at føle sig betydningsfuld, særlig vigtig, påskønnet. Har brug for at blive set, hørt, forstået. Kan også komme til udtryk ved at have et behov for at præsentere, være stræbsom og få anerkendelse. Eller skille sig ud fra mængde fx. ved skarpe holdninger, opsigtsvækkende klædt. Risikoen her er at skille sig SÅ meget ud, at man oplever en følelse af ensomhed.

Forbundethed; at føle et behov for samhørighed, være en del af et fællesskab. Kan både være til naturen, dyr og mennesker. Behovet for at søge sammenomkring noget.

Vækst og udvikling; når de 4 foregående er dækket ind, vil der være grobund for vækst og udvikling. Alle mennesker har et behov for dette ellers visner vi. Hvis målet indfries og nye ikke sættes, vil vi få følelsen af at være ulykkelig.

At bidrage; dette behov opstår også når de 4 første er i balance; det er her vi får behovet for at bidrage, gøre noget godt for den andre, de andre. Hvis vi ikke gjorde det, ville vi ende med at blive deprimeret. At bidrage kan være alt fra at donere en portion penge, til at give en hjælpende hånd.