Parforhold, kommunikation og konflikter er ofte 3 ord der kobles til parforholdets præmisser.

Oplever du at der i dit parforhold opstår dårlig kommunikation som resulterer i konflikter så  kan coaching være din hjælp. Coaching hjælper dig i dit parforhold til at finde bedre måder at kommunikerer med hinanden på i jeres parforhold samt løse konflikter der er i jeres parforhold.

Mange konflikter og manglende kommunikation i parforholdet resulterer i at konflikterne optrappes og kommunikationen forringes yderligere. Dårlig kommunikation i parforholdet gør at du i dit parforhold vil opleve konflikter som er svære at løse da jeres kommunikation er dårlig.

Coaching kan give jer i jeres parforhold nye måder at kommunikerer på og minimere konflikterne på. Coaching hjælper også dig i dit parforhold hvor der ikke pt. er problemer med kommunikationen og konflikter men det er vigtigt at vide hvordan i skal kommunikerer med hinanden i jeres parforhold således at i undgår konflikter og at kommunikationen imellem jer bliver dårlig.

Et parforhold hvor i kender til hvilke mekanismer i kan bruge for at opretholde god kommunikation og minimere konflikterne og det er her coaching kan give jer de bedste redskaber til at have en god kommunikation og derved færre konflikter i jeres parforhold. Et parforhold der bygger på dårlig kommunikation og mange konflikter vil i kunne få hjælp til ved hjælp af coaching idet coaching giver jer nye måder at kommunikerer på og konflikterne løses lettere.

Når kommunikationen i et parforhold er god og konflikterne få er det et godt parforhold også her kan coaching være et redskab til at bevare den gode kommunikation og de få konflikter da coaching giver jer værktøjer til hvordan i skal være når i oplever problemer i kommunikationen i jeres parforholdeller når i oplever flere konflikter måske på grund af forringet kommunikation i jeres parforhold.

Coaching hjælper dig i dit parforhold således du har en god kommunikation med din partner og i ikke har konflikter. Coaching hjælper dig i dit parforhold så jeres kommunikation er god og konflikterne er få.